Hoe hard mag hij

https://vvn.nl/fiets:
Een (elektrische) fiets heeft geen specifieke maximumsnelheid.
Uiteraard bent u wel verplicht om u als bestuurder aan de geldende maximumsnelheid te houden.

Dit lijkt nogal verwarrend maar klopt precies.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2014-03-20#HoofdstukII
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
Artikel 19:
De bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

Verder zijn er een aantal maximumsnelheiden voor motorvoertuigen, bromfietsen, gehandicaptenvoertuigen etc., voor zowel binnen als buiten de bebouwde kom, maar niet voor fietsers.

Maar daarmee zijn we er nog niet helemaal.

Hoofdstuk III.
Verkeerstekens paragraaf 1.
Algemene bepalingen Artikel 62:
Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.

Na een bord A1 moet een fietser zich aan de maximum snelheid houden.

Een A1-bord zonder zone aanduiding moet wel na elke kruizing worden herhaald.

14 mei 2020